Dorota StalińskaFilm

Hanna`s War

 

Film: Hanna`s war (prod. USA) 

Reż. Menahem Golan

Rola: Maritza

Rok: 1988

 

 

 

 

 

 

"Hanna Senesh, węgierska Żydówka, córka dramaturga Beli Senesha, rozstrzelana w wieku niecałych 24 lat niemal w przeddzień zakończenia wojny, jest w Izraelu postacią legendarną, symbolem odwagi i męczeństwa, bohaterką narodową, której ciało spoczywa na cmentarzu-pomniku narodowej martyrologii na wzgórzu Herzl. Filmowa opowieść powstała na podstawie jej pamiętników "The Diaries of Hanna Senesh" zredagowanych przez jej przyjaciela Yoela Palgi, autora innej książki o niej "A Great Wind Cometh". Film wyreżyserował Menahem Golan specjalizujący się w filmach kina akcji ("Oddział Delta Force", "Życzenie śmierci 4"), co zaciążyło trochę na wydźwięku filmu, pozbawionym głębi i siły wyrazu, jakie dawała biografia tak niezwykłej postaci. Hanna przychodzi na świat w Budapeszcie. Od dziecka doświadcza przejawów antysemityzmu. Gdy w 1938 r. z powodu pochodzenia zostaje odrzucona jej kandydatura na stanowisko przewodniczącej szkolnego kółka poetyckiego, rozgoryczona siedemnastolatka wyjeżdża do Palestyny. Pracuje w kibucu, a jednocześnie tworzy wiersze. Mija sześć lat. Targana niepokojem o los matki, Hanna coraz częściej myśli o powrocie na Węgry. Kiedy więc jej węgierski przyjaciel Yoel Palgi namawia ją, by przyłączyła się do izraelskiego oddziału wojskowego organizowanego przez Brytyjczyków, dziewczyna nie zastanawia się długo. Zadaniem oddziału ma być dotarcie do przebywających w niemieckiej niewoli lotników brytyjskich, zorganizowanie ich ucieczki i utworzenie na terenie krajów Europy Wschodniej siatki ruchu oporu. Po krótkim szkoleniu Hanna i jej żydowscy koledzy dowodzeni przez szkockiego oficera McCormacka zostają zrzuceni na spadochronach na teren zajętej przez Niemców Słowenii. McCormack ginie niebawem w zasadzce, a oddział rozbija się na mniejsze grupy. Hanna z jednym ze swoich współtowarzyszy, Kaloshem, przekracza granicę węgierską. W pociągu wiozącym ich do Budapesztu Kalosh na widok faszystowskich żołnierzy wpada w panikę i po nieudanej próbie ucieczki popełnia samobójstwo. Hanna zostaje schwytana i aresztowana. Mimo wielogodzinnych, okrutnych przesłuchań przez długi czas nie ujawnia nawet swojej tożsamości. Kiedy wreszcie mówi, jak się nazywa, przesłuchujący ją węgierscy oficerowie służby bezpieczeństwa, Gabor Rosza i Julian Simon, docierają do jej matki, Katalin, którą też aresztują. Ale nawet gdy Simon grozi Hannie, że odmowa zeznań będzie kosztowała życie jej matki, dziewczyna pozostaje wierna wojskowej przysiędze. W takiej sytuacji Węgrzy przekazują ją gestapo. W obliczu zbliżającej się do Budapesztu armii radzieckiej Hanna ma być wywieziona wraz z innymi więźniami do Niemiec. Ale w ostatniej chwili, świadom sławy i poważania, jakim nieugięta dziewczyna cieszy się wśród nich, Simon zmienia zdanie". [PAT] (www.filmpolski.pl)