Dorota StalińskaFilm

Havet Stiger

 

Film: Havet Stiger (prod. Norwegia)

Reż. Oddvar Einarson

Rola: Wanda

Rok: 1990