Dorota StalińskaPrasa

lata 70 - te

 

Goya na Woli 
Dorota Stalińska ładnie zagrała wizyjną Mariquitę  <czytaj więcej>

 

Pani ostatnia sztuka w Teatrze Na Woli to „Goya”  (...)
Gram w niej Marquitę – dziewięcioletnią córeczkę Goyi. W założeniu autora sztuki jest ona tylko wyobrażeniem. Głosem wewnętrznej prawdy malarza. (...)  <czytaj więcej>

 

Trzeba tylko chcieć
Monodram jest stosunkowo młodą formą sztuki scenicz­neJ. Kolejne Festiwale Teatru Jednego Aktora - odbywające się początkowo we Wrocławiu, a od trzech lat - w Toruniu - pozwalają śledzić jej rozwój i dowodzą, iż zdo­była sobie znaczącą pozycję w na­szym życiu teatralnym. (...) W gronie laureatów toruńskich festiwali już po raz drugi znalazła się młoda aktorka warszawskiego Tea­tru na Woli - DOROTA STALIŃSKA  <czytaj więcej>

 

Nie wolno czekać
„PRIMI INTER PARES” PO LATACH
Przed trzema laty znalazłaś się na okładce ITD jako prymuska warszawskiej szkoły teatralnej ze średnią oceną 5,0….
To jest w ogóle złe określenie – prymus, bo kojarzy się ono z człowiekiem, który braki polotu i fantazji, a może i brak talentu nadrabia wiedzą. Nie o to mi przecież chodziło (...)  <czytaj więcej> 

 

Młodzi, wybitni
Dorota Stalińska, aktorka młodego pokolenia (ukończyła warszawską PWST w 1976 r.) szybko zaskarbiła sobie sym­patię widzów. (...) Wreszcie kilka tygodni temu nazwisko Doroty Stalińskiej znaleźliśmy na liście 20 Wybitnych Młodych Polaków...  <czytaj więcej>

 

Mogę na siebie liczyć
Po ostatnim Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Akto­ra w Toruniu, gdzie zdobyła Pani główną nagrodę, wciąż jest Pani nieuchwytna. Domyślam się, że po tym sukcesie posypały się propo­zycje pod Pani adresem... <czytaj więcej>

 

Monodram to jej specjalność
Co decyduje o tym, że młody aktor podejmuje ryzyko przygotowania monodramu, skoro nie jest on objęty reper­tuarem teatru? Odpowiedzi na to pytanie postanowiłam po­szukać w rozmowie z DOROTĄ STALIŃSKĄ ... <czytaj więcej>

 

W światłach rampy
Długo się zastanawiałem, jak zatytułować ten fe­lieton: Próbowałem na" różne sposoby określić zjawisko, jakim jest Do­rota Stalińska, ale wszy­stkie wyrażenia wydawały mi się w końcu bądź nieprecyzyjne, bądź pretensjonalne, bądź pompatyczne i reklamiarskie. Więc zrezygnowałem (...) <czytaj więcej>