Dorota StalińskaPrasa

lata 80 - te

 

Antygona z Targówka NOWOŚĆ!
Jeżeli przez kilka miesięcy „siedzi się" w cudzej skórze — nasz zawód daje taką możliwość — coś z tego pozostaje. <czytaj więcej>
 

Różnica klas  NOWOŚĆ!
Recital jest składanką rozmaitości, które pozwalają na zaprezentowanie możliwości wykonawcy, ale powinien też być w miarę spójny, <czytaj więcej>
 

Miłość Ci wszystko wybaczy - WIECZÓR  NOWOŚĆ!
Chętnie też zanurzam się w minioną epokę, którą mogę na swój współczesny sposób interpretować, a jakie mam kreacje, suknie, futra... <czytaj więcej>
 

Rozbestwiłam się
Mówią, że Dorota Stalińska jest silna i zawsze postawi na swoim.
Krąży o mnie taka fama. Może nie zawsze jestem silna, ale zawsze uparta. W moim zawodzie trzeba być uparciuchem, jeśli chce się cokolwiek zrobić. <czytaj więcej>
 

Po mamie  
Była pani uciążliwym dzieckiem...
Samowolnym. Co zostało i nieraz daje się we znaki moim kolegom, współtwórcom.  <czytaj więcej>
 

Zrealizować siebie 
Lubię Monikę Vitti. Chciałabym - jak ona — mieć "możliwość pracy z tak różnymi" i dobrymi reżyserami, w tak wielu kinematografiach. I gdyby dano mi taką możliwość, niewykluczone, że Monikę Vitti porównywano by do mnie.  <czytaj więcej>
 

Stalińska. Najpopularniejsza  '83 
Nawiasem mówiąc na całym świecie — tylko nie u nas — sprawność aktora to wstępny wymóg jego pracy. <czytaj więcej>
 

Bo jesli to samo zrobi kobieta.... 
Wywiad z Dorotą Stalińską, Krystyną Jandą i Jankowską Cieślak dla Teatru z 1984 roku.
Chyba stało się tak, że zaczęto myśleć o kobietach i pisać dla nich scenariusze. Większość jednak filmów nadal pisanych jest dla mężczyzn, dla nich są prowadzące role, a kobiety są tłem, dodatkiem.  <czytaj więcej>

 

Gwiazda
(...) Nie uważam się za osobę szczególnie agresywną. To, że moje postacie filmowe są agresywne to tylko forma ich obrony i pokrycia własnej słabości. Zagrałam prze­cież Ordonkę, a jest to postać zupełnie inna. Czasem mnie martwi, że boją się mnie reżyserzy (...) <czytaj więcej>

 

Ta brunetka Stalińska 
(...) Czy tytułowy krzyk jest pani własnym głosem? Tak. To była jedną z trudniejszych scen, bo trwa aż pół­torej minuty i cały czas się jest na bebechach. Na bebechach...  <czytaj więcej>   

 

Krzyk - FILM 
Ważne jest, że Marianna odrywa się od tego filmu, zostaje z nami, co przecież w kinie nie zdarza się tak często. Myślę, że od czasu Zbigniewa Cybulskiego żaden aktor [Dorota Stalińska] nie potrafił tak nas poruszyć losem kreowanej przez siebie postaci. Nie stać mnie na szczytniejszy komplement dla polskiego aktora czy aktorki (...) <czytaj więcej>

 

Grand Prx dla Krzyku 
„Jantary 83" za kreacje aktorskie w filmach konkursu głów­nego, przyznawane w wyniku plebiscytu otrzymali: Dorota Stalińska i Oleg Jankowski <czytaj więcej>

 

Miłość Ci wszystko wybaczy - ZWIERCIADŁO 
(...) [Janusz Rzeszewski]: Po obej­rzeniu na festiwalu w Gdańsku filmu „Bez miłości", w którym grała Dorota Stalińska, posta­nowiłem jej powierzyć rolą Hanki Ordonówny. Jest to ak­torka o ogromnym tempera­mencie i dużych możliwoś­ciach: może równie dobrze za­grać prostą dziewczyną jak i damą z salonów (...) <czytaj więcej>

 

Ordonka na ekranie
Jak przyjęła pani rolę Han­ki Ordonówny?
Po współczesnej roli w fil­mie „Bez miłości" postać znako­mitej artystki wydała mi się, chociażby przez przeciwstawienie, bardzo ciekawym materiałem aktorskim (...) <czytaj więcej>

 

Jestem i potrafię
(...) Co chciałaby pani grać
Nie interesują mnie sy­tuacje, lecz ludzie. Gwałtow­ne, duże namiętności, wielkie nienawiści. Coś, co nagle wkracza w życie człowieka, oddzia­ływa na jego psychikę (...) <czytaj więcej>

 

Miłość Ci wszystko wybaczy - FILM 
(...) Niemniej Dorota Stalińska będzie się podobała młodszej generacji kinomanów, a ona przecież rozstrzyga dziś o frekwencji kinowej. Młoda aktorka, która debiutowała niedawno w filmie „Bez miłości” rolą przebojowej, pozbawionej skrupułów dziennikarki, tu wciela się w postać pełną liryzmu, ładnie wystylizowaną, drobiazgowo wypracowaną (...)
<czytaj więcej>

 

Cień nocy 
(...) Ro­gowe okulary dodają jej powagi. „Jestem przesadnie ambitna i prze­sadnie samodzielna" - wyznaje Ewa w chwili szczerości. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Barbara Sass-Zdort i Dorota Stalińska dyskontują sukces „Bez miłości". Znów młoda, zdolna dziewczyna za jednym zamachem pragnie wspiąć się na szczyt zawodo­wej kariery (...)
<czytaj więcej>

 

Z miłości 
(...) film „Bez miłości" zaczynamy oglądać w konwencji socjologicznego portretu społecznie aktualnej po­stawy życiowej, którą notabene Doro­ta Stalińska swą grą i wyglądem uwia­rygodnia wręcz rewelacyjnie (...) <czytaj więcej>

 

Wszystko o Ewie 
Rolę Ewy po­wierzyła reżyserka Do­rocie Stalińskiej. Jest to duży sukces młodej ak­torki. Nakreśliła postać pełną temperamentu, cyniczną, zachłanną, a zarazem bezbronną i liryczną. Bardzo pięk­nie i konsekwentnie po­prowadzona postać, stwarzająca duże na­dzieje na aktorską przy­szłość Stalińskiej (...) <czytaj więcej>

 

Trzeba być silnym 
Dla mnie najciekawsza w tym zawodzie jest możliwość wcielenia się w życie tysiąca odmiennych od siebie postaci. Bo na pewno każdy człowiek chciałby, choć raz w życiu, odbić się od siebie i być kimś innym (...) <czytaj więcej>

 

Sukcesy Doroty Stalińskiej
Zamyka listę ówczes­nych dokonań Doroty Stalińskiej przyznana jej w 1978 roku nagroda rektora PWST w Warszawie, któ­rą otrzymują ci spośród absolwentów tej uczelni, któ­rzy w ciągu dwóch lat od ukończenia szkoły osiągną największe sukcesy (...) <czytaj więcej>

 

Ewa - Dorota
Jej Ewa, bohaterka filmu, to kreacja. Duża. Prawdziwa. Aż i nawet porów­nywalna z wieloma rolami uznanych aktorek w filmach zachodnich. Dorota Stalińska ma już po tym filmie swoje miejsce w krajowym panteonie filmo­wych osobowości (... ) <czytaj więcej>

 

Ekran - wywiad 
Może zabrzmi to banalnie - mówi Dorota Stali­ńska - ale już jako dziecko wiedziałam, że musze zostać aktorką. Uważam się za szczęśliwą, bowiem to robię, co lubię, a to jest chyba najważniejsza sprawa w życiu każdego człowieka (...) 
<czytaj więcej>

 

Sceny z życia pospiesznego 
W roli młodej dziennikarki wystą­piła efektownie młoda aktorka Do­rota Stalińska (nagroda za najlepszą rolę kobiecą na ubiegłorocznym Fe­stiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku) (...) <czytaj więcej>

 

Ewa - portret kobiecy 
Ewa, bohaterka filmu „Bez miłości' w reżyserii Barbary Sass-Zdort, pragnie zrobić karierę jak najszybciej i za wszelką cenę. Będzie kłamać, udawać miłość, wykorzystywać znajo­mości. (...) <czytaj więcej>

 

Dorota Stalińska o swoich rolach 
Dorota Stalińska, wybitna aktorka teatralna i filmowa, gościła niedawno w Bydgoszczy, gdzie w klubie „Jupiter” spotkała się z widzami. Oto skrócony zapis jej opinii, będących odpowiedziami na zadawane pytania (...)<czytaj więcej>

 

Bez miłości
„Bez miłości" zdobył całkiem zasłu­żenie kilka nagród na filmowych festi­walach (w Gdańsku i w Mannheim). Jest to film bardzo dynamicznie reży­serowany; widać w nim niejako fascy­nację autorki amerykańską szkołą re­żyserii, z której przyswoiła sobie chyba wszystkie najlepsze jej strony. Bar­dzo ciekawe jest także aktorstwo od­twórczyni głównej roli, Doroty Stalińskiej, ekspresyjne, wyraziste (...)  <czytaj więcej>

 

1980 - EKRAN
Kim właściwie jest Dorota Stalińska - powtórzmy to pytanie.  Dziewczyną typową naszych czasów, czy też upragnionym ideałem swego pokolenia? <czytaj więcej>

 

Bez miłości - FILM
Dopiero „Bez miłości" film, który „jest historią o kobiecie, opowiadana przez kobietę, reprezen­tującą kobiecy typ możli­wości i system ocen" sięga ponownie do tematu, trak­tując go nie tylko szeroko ale tak bardzo ostro. Bohaterką jest młoda dziennikarka (znakomita rola Doroty Stalińskiej - nagrodzona na VII FFP w Gdańsku) usiłująca zrobić błyskotli­wą karierę wszelkimi do­stępnymi środkami (...) <czytaj więcej>