Dorota StalińskaPrasalata 90 - te

Odrobinę ciepła od Zgagi

Głos Wielkopolski 20 grudnia 1996r.